poniedziałek, 28 styczeń 2013

MZO Wołomin – tradycja i nowoczesność

Wpis w Aktualności, Visits: 4860, Print this page:

MZO Wołomin – tradycja i nowoczesność

MZO Wołomin – tradycja i nowoczesność
RAZEM zmieniamy nasze środowisko!

MZO Wołomin to firma dobrze znana mieszkańcom miasta i powiatu. Już w latach 80-tych wołomiński zakład pod nadzorem warszawskiego MPO zajmował się organizacją wywozu nieczystości stałych, a w roku 1992 decyzją Rady Miejskiej w Wołominie zyskał podmiotowość pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie. Kolejną zmianę przyniósł rok 2012. MZO Wołomin z zakładu budżetowego został przekształcony w spółkę komunalną, należącą w 100% do gminy Wołomin. Decyzja ta podyktowana była wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej, która w istotnym stopniu zmienia sposób organizacji utrzymania porządku i czystości w gminach. Wraz z przekształceniem uporządkowaniu uległa oferta MZO Wołomin, która od teraz skupia się na wywozie, segregacji, składowaniu i przetwarzaniu nieczystości.

 

MZO Wołomin liderem recyklingu

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników MZO Wołomin w działania na rzecz recyklingu znajdują odzwierciedlenie nagrodach i wyróżnieniach. W 2011 roku Rekopol Organizacja Odzysku S.A., jedna z największych i najdłużej działających organizacji odzysku w Polsce, wyróżniła MZO Wołomin nagrodą za wkład w budowę systemu gospodarki odpadami. W ten sposób wołomińska firma znalazła się wśród dziesięciu najlepszych firm komunalnych. Nagroda została przekazana podczas konferencji zatytułowanej „10 lat systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce”, nad którą honorowy patronat objęli Minister Gospodarki i Wiceminister Środowiska. Od 2003 roku MZO Wołomin bierze udział w konkursach branżowych związanych z recyklingiem, angażując się m.in. w tworzenie systemu „Zielonego Punktu” – organizując selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz prowadząc działalność edukacyjną.

MZO Wołomin stawia na technologię

Zapoczątkowana w ubiegłym roku współpraca zakładu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie nowoczesnych technologii, to kolejne potwierdzenie zorientowania firmy na profesjonalizm i ekologię. Na terenie zakładu testowany jest nowoczesny sprzęt, dzięki któremu gospodarowanie odpadami wkracza w XXI wiek. Zachodnioeuropejskie standardy przewidują zdecydowaną dominację recyklingu nad składowaniem i taki cel stawia przed sobą nowy Zarząd MZO Wołomin. Na pewno pomoże w tym planowana rozbudowa sortowni. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego do zintegrowanego zarządzania odpadami mieszkańcy Wołomina nie będą obarczani nieuzasadnionymi opłatami, a świadczone przez MZO Wołomin usługi całościowo rozwiążą zapotrzebowanie gminy.

MZO Wołomin – zielone światło dla ekologii

Profesjonalna kadra Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wspartemu nowoczesną technologią, stawia sobie za cel działania proekologiczne, dzięki którym nasze otoczenie będzie zmieniać się na lepsze. Konkretne projekty inwestycyjne, edukacyjne i promocyjne, a przede wszystkim codzienna, rzetelna praca będą sprzyjać zachowaniu równowagi w otaczającej nas przyrodzie i poprawiać komfort życia. Takie jest nasze zobowiązanie!