PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 

 

 

 

Harmonogram odbiorów

odpadów na 2019 rok...

 

Miasto        Gmina

 

 

RPOWM 2014-2020

 

 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o

dnia 15.11.2017 r.

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania

Projektów Unijnych

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT