Aktualności

 


 

 

 


 

W dniu 07.09.2018r. z  przyczyn technicznych

Punkt PSZOK  w Starych Lipinach będzie nieczynny.


 


 

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW !!!

 

 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

uprzejmie informuje, iż w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy,

Spółka zrealizuje odbiory odpadów z dnia 12.11.2018 (Poniedziałek) w terminie zastępczym w dniu 

10.11.2018 (Sobota).

 

 

* Gmina Wołomin ( odbiór odpadów segregowanych z Rejonu II )

 

* Miasto Wołomin ( odbiór odpadów zmieszanych komunalnych z      Rejonu VIII oraz odbiór odpadów zielonych i biodegradowalnych z rejonu I )

 

* Zielonka ( odbiór odpadów zmieszanych komunalnych z zabudowy wielorodzinnej oraz odbiór odpadów segregowanych z Sektora II )


 

GODZINY PRACY PSZOK

ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253

W dniu 20 kwietnia 2019 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK

będzie czynny w godz. od 9:00 do 13:00

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek oraz wszelkiej pomyślności,

radości w życiu zawodowym i osobistym życzy

Zarząd i Pracownicy

Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

 

 

 

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT