Kontakt

 

Dane adresowe

 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 4,
05-200 Wołomin
tel./faks
+48 22 318 14 92/ +48 22 318 14 92
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www.mzo.wolomin.pl

 

NIP: 1251618560
REGON: 146348721
Bank: 11 1240 6335 1111 0010 6427 8437

KRS: 0000437166,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 10.677.000 PLN

 

 

Sekretariat

tel./faks +48 22 318 14 92/ +48 22 318 14 92

e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl


Obsługa Klienta

(22) 318 14 93 - obsługa mieszkańców
(22) 318 14 91  - faktury, firmy, wszystkie miasta

(22) 318 14 92 wew. 6 - informacje dot. PSZOK, waga

faks +48 22 318 14 92/ +48 22 318 14 92
e-mail: dok@mzo.wolomin.pl

 

Składowisko w Lipinach Starych

Al. Niepodległości 253
tel: +48 22 799 68 11

 

Godziny pracy

Biuro
poniedziałek–piątek: 7:00–15:00

Kasa
poniedziałek–piątek: 7:00–14:30

PSZOK-i: ul. Łukasiewicza 4; Al. Niepodległości 253
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Sobota: 10:00 - 16:00

Uwaga!!! Od 01.05 do 30.-09 PSZOK-i

czynne są w soboty w godzinach 10:00 - 18:00

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT