Oferta pracy na stanowisko: Ładowacz

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie prac związanych z odbiorem i załadunkiem odpadów,
 • odstawianie pojemników po ich opróżnieniu na ustalone miejsce

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • chęć do pracy, zaangażowanie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • dopłaty do wypoczynku,
 • inne świadczenia socjalne

Kandydatów zapraszamy do składania CV w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie lub drogą elektroniczną na adres: mzo@mzo.wolomin.pl                                          Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30:                          795 518 704 Dział Kadr

533 302 019 Kierownik DOK

Do CV należy dołączyć klauzulę rekrutacyjną:

KLAUZULA REKRUTACYJNA

Zostałam(-em) powiadomiony, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Spółka Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (dalej MZO w Wołominie) z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Łukasiewicza 4.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. to: ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, email: iod@mzo.wolomin.pl , tel/faks:                 22 318 14 92 / 22 318 14 07
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1a – wymaga zgody.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu rekrutacji.
 5. Dane zostały podane dobrowolnie.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty prowadzące i pośredniczące w rekrutacji oraz firmy obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające oprogramowanie do Spółki.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie – w takim przypadku do wycofania zgody.
 9. Zgoda na przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail rodo@mzo.wolomin.pl lub na adres siedziby Administratora.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Otrzymałam/łem i zapoznałam/łem się

…………….………………………

(data i czytelny podpis otrzymującej)