Selektywna Zbiórka odpadów

MZO Wołomin świadczy usługi w zakresie odbioru surowców wtórnych od osób prywatnych i firm. Prowadzimy selektywną zbiórkę na terenie gminy Wołomin wykorzystując system workowy. Ponadto oferujemy wywóz surowców wtórnych z pojemników typu dzwony zlokalizowanych na terenie miasta Wołomin oraz w poszczególnych jednostkach na terenie innych miast, w zależności od zapotrzebowania.

W celu ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie na terenie Wołomina obowiązuje selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Surowce wtórne powinny być gromadzone w specjalnych workach. Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określony jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin.

Do selektywnej zbiórki stosuje się worki w trzech kolorach, przeznaczone odpowiednio na papier, plastik i szkło. Na terenie gminy Wołomin posegregowane odpady odbieramy raz w miesiącu w określonym dniu i tygodniu miesiąca, zgodnie z przynależnością do konkretnego rejonu.

Posprzątamy to, co mamy”zasady segregacji odpadów

WOREK NIEBIESKI – przeznaczenie:

 • papier

 • makulatura twarda, karton, tektura

 • gazety i czasopisma

 • książki i zeszyty

Segregacja makulatury umożliwia odzysk papieru, co pozwoli zaoszczędzić zarówno drzewa jak i energię.

WOREK ŻÓŁTY – przeznaczenie:

 • butelki plastikowe po napojach, typu PET

 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach

 • plastiki twarde (meble ogrodowe, doniczki)

 • folia z opakowań zbiorczych (duże rozmiary)

 • puszki po napojach, złom stalowy

 • opakowania kartonowe po sokach, mleku i napojach

Segregacja odpadów z tworzyw sztucznych jest niezmiernie ważna gdyż rozkładają się one tysiące lat.

WOREK ZIELONY – przeznaczenie:

 • słoiki

 • butelki szklane

 • szkło opakowaniowe

Pamiętaj! Wszystkie opakowania powinny być czyste, bez kapsli i nakrętek.

Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane, a także zaoszczędzić wodę i energię oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń!


 

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT