Wpisy

MOBILNY SPOSÓB NA KŁOPOTLIWE ODPADY

Już 9 kwietnia na ulice gminy Wołomin wyruszy Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inauguracji MPSZOK towarzyszyć będzie akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ, podczas której mieszkańcy wymienią odpady na sadzonki roślin.  Do 2 stacjonarnych PSZOK-ów na terenie gminy dołącza trzeci, w wersji na kołach. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do […]

Harmonogram Mobilny Pszok

Harmonogram działania  Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK Miejscowość Lokalizacja Data Godzina Wołomin Parking Urzędu Miejskiego Wołomin ul. Ogrodowa 4 9.04.2022 r 10.00-13.00 Wołomin/ Stare Lipiny Parking Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Poprzeczna 6 14.00-16.00 Wołomin Parking „Parkuj i Jedź” skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej 23.04.2022 r 9.00-11.00 Czarna/ Helenów Parking przy Zespole Szkół […]

Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

1. MPSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone tylko w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta i gminy Wołomin nieruchomości zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania. Przyjmowanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest nieodpłatne.  MPSZOK kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Regulaminu, według określonego dnia, godziny oraz miejsca postoju. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych: https://wolomin.bip.net.pl […]

MOBILNY PSZOK I ELEKTRONICZNA ALTANA ŚMIECIOWA OD MZO

Spółka MZO planuje już wkrótce uruchomienie Mobilnego PSZOK-a  oraz elektronicznej altany śmieciowej, które uzupełnią lokalny system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin.  Rekomendację w tej sprawie (mobilnego PSZOK-u) zgłaszali również mieszkańcy gminy podczas wiosennych konsultacji w punktach informacyjnych dla projektu Regionalne Centrum Recyklingu (RCR). W praktyce, mobilny PSZOK to urządzenie zbudowane na bazie kontenera, dostoswane […]