Wynajem pojemników i kontenerów

Posiadamy pojemniki na gruz i odpady remontowo budowlane typu Kp-4 i pojemności 4m3 oraz Kp-7 o pojemności 7m3.

Maksymalna ładowność pojemników to 5 ton.

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT