Wywóz odpadów

W zakresie wywozu odpadów obsługujemy osoby prywatne oraz firmy.

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych z pojemników 60l, 80l, 110l, 120l, 140l, 240l, 360l, 660l, 770l, 1100l, KP-4, KP-7 a także worków 120l.

Z placów budowy odbieramy odpady poremontowe i pobudowlane świadcząc usługi podstawień pojemników 1m3, 4m3, 7m3. Odpady w postaci gruzu odbieramy z pojemników 1m3, 4m3. Odpady organiczne odbieramy z worków 120l, z pojemników 4m3, 7m3.

Dostosowujemy częstotliwość wywozu odpadów i typy pojemników do potrzeb Klienta.

© 2018 Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.   |   by ITINSTYTUT