RPOWM 2014-2020

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., dnia 15.11.2017 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, podpisał Umowę o dofinansowanie Nr RPMA.05.02.00-14-5272/16-00 Projektu pt. „Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na […]