MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram Mobilny Pszok

Harmonogram działania  Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK Miejscowość Lokalizacja Data Godzina Wołomin Parking Urzędu Miejskiego Wołomin ul. Ogrodowa 4 9.04.2022 r 10.00-13.00 Wołomin/ Stare Lipiny Parking Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Poprzeczna 6 14.00-16.00 Wołomin Parking „Parkuj i Jedź” skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej 23.04.2022 r 9.00-11.00 Czarna/ Helenów Parking przy Zespole Szkół […]

Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

1. MPSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone tylko w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta i gminy Wołomin nieruchomości zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania. Przyjmowanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest nieodpłatne.  MPSZOK kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Regulaminu, według określonego dnia, godziny oraz miejsca postoju. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych: https://wolomin.bip.net.pl […]

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYM JEST MPSZOK? Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów  odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, takich jak żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny czy opakowania po detergentach.  Urządzenie umożliwia elastyczną adaptację do okresowych potrzeb czy zmieniających się przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Zbiórka odpadów przez MPSZOK odbywa […]