JEST POZOWLENIE NA BUDOWĘ. HERMETYZACJA KOMPOSTOWNI MZO CORAZ BLIŻEJ

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach ma rozwiązać problem pojawiających się okresowo uciążliwych zapachów. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Trwają poszukiwania wykonawcy inwestycji. Głównym źródłem pojawiających się okresowo zapachów jest funkcjonująca w obecnym kształcie kompostownia. W ostatnim okresie wpływ na to miały niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym wysokie wahania […]

NOWY SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W WOŁOMINIE

MZO zaprezentowało nowoczesny oraz wielofunkcyjny sprzęt, który wykorzystywany będzie do oczyszczania ulic, placów i chodników na terenie gminy Wołomin.  Większość mieszkańców kojarzy nazwę i logo MZO przede wszystkim z selektywną  zbiórką, odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. To rzeczywiście istotna część działalności firmy, ale nie jedyna. W 2017 roku spółce powierzono także zamiatanie ulic, a w […]

Kondolencje

Komunikat Zarządu MZO

Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Wołominie, informuje, że na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach, a także sortowni MZO przy ul. Łukasiewicza prowadzone są wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczanie uciążliwości zapachowych odczuwanych w sąsiedztwie zakładu. Głównym źródłem pojawiających się okresowo przykrych zapachów jest funkcjonująca w obecnym kształcie kompostownia. W […]

Komunikat

Szanowni Państwo ! Spółka MZO bardzo przeprasza mieszkańców za uciążliwości zapachowe występujące na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach. Przyczyną problemów odorowych są bardzo wysokie temperatury. W celu ograniczenia uciążliwości, pracownicy MZO wykonują miejscowe opryski substancjami antyodorowymi.

Informacja

Akcja na składowisku MZO w Starych Lipinach Z powodu suszy na kwaterze składowiska w Starych Lipinach pojawiło się zarzewie ognia. Dzięki monitoringowi podjęto natychmiastową interwencję zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa PPOŻ. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem Straży Pożarnej i pracowników MZO. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

SPRAWNA I ESTETYCZNA – ZBIÓRKA ODPADÓW W ELETKRONICZNEJ ALTATANIE

W Wołominie uruchomiono elektroniczną altanę śmietnikową. Pilotażowy program z wykorzystaniem urządzenia prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania. Elektroniczna altana umożliwia segregację i gromadzenie kilku rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych, papieru, przeterminowanych leków, odzieży i tekstyliów czy drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dedykowanym miejscu można również pozostawić przedmioty dla osób potrzebujących. Funkcjonowanie urządzenia jest monitorowane. […]

Wiosenne porządki na Białych Błotach

Aż 1060 kg odpadów zostało zebranych podczas tegorocznych wiosennych porządków na Białych Błotach! W akcji wzięli udział organizatorzy: Wołomińska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta oraz liczni mieszkańcy, którzy jak zwykle nie zawiedli i, zaopatrzeni w worki i rękawiczki dostarczone przez Miejski Zakład Oczyszczania, ochoczo zabrali się do pracy. Każdy, kto zechciał pomóc w porządkach […]

Nekrolog

 

Życzenia