KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI MZO W SPRAWIE COVID-19

W imieniu Zarządu Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie informujemy, że  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się mutacji wirusa COVID-19 podjęto decyzję o zmianie zasad funkcjonowania i trybu pracy w spółce MZO.  Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że z dniem 20 stycznia 2022 r., aż do odwołania wizyty w siedzibie […]

REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU MZO zakończenie postępowania coraz bliżej

Plany inwestycyjne Spółki MZO Wołomin obejmują utworzenie na terenie zakładu w Starych Lipinach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR). W tym miejscu oprócz zmodernizowanej kompostowni ma funkcjonować nowoczesna sortownia odpadów zebranych selektywnie, węzeł przetwarzania gruzu i odpadów gabarytowych oraz opcjonalnie biogazownia. Sortownia funkcjonująca obecnie w centrum Wołomina zostałaby wówczas zlikwidowana. W ramach projektu RCR powstanie również infrastruktura […]

Życzenia

HERMETYZACJA PRIORYTETEM

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach ma rozwiązać problem pojawiających się okresowo uciążliwych zapachów. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przedstawił status realizacji inwestycji podczas spotkań z radnymi oraz przedstawicielami sołectw sąsiadujących z instalacją.  Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. weryfikuje na bieżąco sygnały od mieszkańców. Głównym źródłem pojawiających się okresowo zapachów […]

MOBILNY PSZOK I ELEKTRONICZNA ALTANA ŚMIECIOWA OD MZO

Spółka MZO planuje już wkrótce uruchomienie Mobilnego PSZOK-a  oraz elektronicznej altany śmieciowej, które uzupełnią lokalny system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin.  Rekomendację w tej sprawie (mobilnego PSZOK-u) zgłaszali również mieszkańcy gminy podczas wiosennych konsultacji w punktach informacyjnych dla projektu Regionalne Centrum Recyklingu (RCR). W praktyce, mobilny PSZOK to urządzenie zbudowane na bazie kontenera, dostoswane […]

KOMUNIKAT MZO WS. UCIĄŻLIWOŚCI W STARYCH LIPINACH

W związku z występowaniem uciążliwości odorowych w sąsiedztwie zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przeprasza mieszkańców za  niedogodności. W związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura i wilgotność powietrza) w sąsiedztwie instalacji w Starych Lipinach odczuwalne są uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych. Pracownicy MZO w trybie ciągłym […]

KOMUNIKAT MZO WS. PRZEŁADUNKU ODPADÓW

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni publicznej, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie informuje, że nie zagospodarowuje odpadów bio pochodzących z warszawskich dzielnic Wola i Bemowo. W ramach swojej działalności spółka MZO świadczy szereg usług związanych z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miasta. Należy do nich także logistyka związana z przeładunkiem odpadów. W ramach […]

WYJAZD STUDYJNY MZO

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o. o. realizuje projekt budowy Regionalnego Centrum Recyklingu. Jego elementem jest modernizacja i hermetyzacja kompostowni do biologicznego przetwarzania odpadów na  terenie zakładu w Starych Lipinach.  Projektowi towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Chcąc przybliżyć założenia inwestycji oraz funkcjonowanie instalacji po modernizacji, w dniu 21 czerwca br. zorganizowano wyjazd studyjny i zwiedzania […]

SYSTEM IDENTYFIKACJI ODPADÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Od 27 maja 2021 r. gmina Wołomin rozpoczęła wprowadzanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Chodzi o usprawnienie systemu gospodarki odpadami oraz monitorowanie sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe są bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników spółki MZO. Kody na pojemnik na odpady zmieszane Dla każdej […]

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Główny Urząd Statystyczny uprzejmie przypomina, że osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od połowy maja zaczęli dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań […]