Uwaga! Znak Uwagi

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W związku z panującym w Polsce, zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa, zostaje ograniczony dostęp Klientów do pomieszczeń Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Zwracamy się z prośbą do  osób załatwiających sprawy
 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. o całkowite zaniechanie bezpośredniego kontaktu
z Działem Obsługi Klienta oraz pracownikami Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i życia wirusa oraz szerzenia infekcji i ewentualnych zachorowań, wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie bądź drogą elektroniczną (płatności, zmiany
w umowach, odwołania wywozów, oraz sprawy związane z podpisywaniem umów  itp.)

Worki na surowce wtórne będą wydawane w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Łukasiewicza 4 przy portierni (przy głównej bramie) bez konieczności wchodzenia na teren Zakładu oraz w Punkcie PSZOK (wjazd do PSZOK – przy wadze) bez konieczności wchodzenia do budynku wagi.

Poniżej numery telefonów kontaktowych:
MZO w Wołominie Sp. z o.o. siedziba ul. Łukasiewicza 4
Tel. 22 318-14-92
Dział Obsługi Klienta – wew. 1
Sekretariat – wew. 2
Kadry – wew. 3
Biuro Zarządu – wew. 4
Fax – wew. 5
PSZOK ul. Łukasiewicza 4 –wew. 6
Kasa – wew. 7
Składowisko odpadów,  Kompostownia
oraz PSZOK – Stare Lipiny Al. Niepodległości 253
Tel. 22 799-68-11
adresy e-mail:
sprawy ogólne: mzo@mzo.wolomin.pl
Dział Obsługi Klienta: dok@mzo.wolomin.pl
Składowisko odpadów Stare Lipiny: skladowisko@mzo.wolomin.pl

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.