Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

MZO rozpoczyna rekultywację kwatery na składowisku w Starych Lipinach

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. rozpoczyna rekultywację drugiej z kolei kwatery na składowisku w Starych Lipinach. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, rozpoczął się pierwszy – przygotowawczy etap rekultywacji kwatery B. Zakończenie prac związanych z projektem zaplanowano na II kwartał 2025 r. 

Spółka MZO, w listopadzie br. otrzymała ostateczną decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego na zamknięcie części składowiska (kwatery B) w Starych Lipinach. W ślad za decyzją Marszałka, Starosta Wołomiński w dniu 8 grudnia 2022 r. wydał Decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji kwatery B. Zakończenie całości prac związanych z realizacją poszczególnych etapów rekultywacji zaplanowano na drugi kwartał 2025 r.

– Rekultywacja jest konsekwencją formalnej decyzji o zamknięciu części składowiska. Można powiedzieć, że jest końcowym etapem jego eksploatacji. Obligują do tego określone decyzje administracyjne i przepisy prawa. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie obszaru zamkniętej części składowiska przed szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. Nadrzędnym celem procesu rekultywacji jest przywróceniu wartości przyrodniczych tego terenu oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla otoczenia i środowiska – mówi Jarosław Kubała, Prezes Spółki MZO w Wołominie. 

Prace związane z rekultywacją rozpoczęły się na składowisku w Starych Lipinach w okresie między świątecznym tego roku. W pierwszym etapie prace obejmą ukształtowanie bryły kwatery składowiska oraz ułożenie i zagęszczenie warstwy wsporczo-wyrównawczej, m. in. poprzez budowę odpowiednich skarp, ukształtowanie korony i zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną odpadów zdeponowanych dotychczas na kwaterze. Następnie rozpocznie się właściwy proces rekultywacji polegający na wykonaniu  warstwy izolacyjnej z materiału organicznego i warstwy biologicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie składowisk odpadów. Docelowo cały teren zrekultywowanej kwatery zostanie również obsiany trawą i obsadzony krzewami. Zgodnie z prawem, po zakończonej rekultywacji obszar zamkniętego składowiska musi być objęty monitoringiem przez okres 30 lat. Za przeprowadzenie inwestycji odpowiada wyłoniona w przetargu firma zewnętrzna, z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w tego typu projektach. Bieżące informacje o projekcie będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej spółki MZO i w mediach społecznościowych.

W związku z rozpoczęciem rekultywacji, na terenie kompostowni i  składowiska w Starych Lipinach nastąpi wzmożony ruch samochodowy związany z prowadzonymi przez firmę wykonawczą pracami budowlanymi. Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Wołomin korzystających z PSZOK – u w Starych Lipinach o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt!