Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI MZO

Zarząd Spółki MZO z pełnym zrozumieniem podchodzi do sygnałów ze strony mieszkańców dotyczących funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach. Spółka wyraża głębokie ubolewanie i przeprasza mieszkańców za niedogodności. Na terenie zakładu prowadzone są intensywne działania ograniczające występowanie uciążliwości. 

Na terenie składowiska i kompostowni w Starych Lipinach, w trybie ciągłym pracuje 5 urządzeń stacjonarnych typu zamgławiacze, które rozpylają substancje neutralizujące zapachy na terenie instalacji. W ostatnim czasie dokupiono dwa nowe urządzenia tego typu. Dodatkowo, na terenie sąsiadującym z zakładem MZO prowadzone jest zamgławianie przy użyciu urządzenia mobilnego. W celu maksymalnego ograniczenia odorów pochodzących z kompostowni, stosowane są opryski punktowe na odpady zielone z użyciem specjalnej substancji biologicznej. 

Mając na względzie panujące warunki pogodowe (wysokie temperatury i wilgotność powietrza), podjęto również decyzję o ograniczeniu zakresu prac rekultywacyjnych prowadzonych na składowisku Rekultywacja odbywa się wyłącznie od poniedziałku do czwartku, a żadne prace na kwaterze są nie są wykonywane podczas weekendu. Kompostownia również nie będzie pracowała w soboty i niedziele.

Spółka MZO przygotowuje się do jak najszybszego rozpoczęcia inwestycji związanej z budową RCR, w ramach którego realizowana będzie modernizacja i hermetyzacja kompostowni. W tym tygodniu ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy inwestycji. Projekt Regionalnego Centrum Recyklingu ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek MZO w sprawie dofinansowania został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez Zarząd Funduszu. Podpisanie umowy i uruchomienie środków na budowę odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia br., po formalnym zatwierdzeniu wniosku przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.