Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

AUTOMATYCZNY SYSTEM ANTYODOROWY POJAWI SIĘ W STARYCH LIPINACH!

Spółka MZO realizuje projekt inwestycyjny Regionalne Centrum Recyklingu. Priorytetowym elementem przedsięwzięcia jest modernizacja i hermetyzacja kompostowni, która rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku. Do projektu włączono również automatyczny system antyodorowy, który będzie funkcjonował na terenie zakładu w Starych Lipinach.

W ramach projektu Regionalne Centrum Recyklingu działać będzie nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system antyodorowy. W jego skład będą wchodzić m.in. trzy turbiny antyodorowe połączone z czujnikami tzw. elektronicznymi nosami do wczesnego wykrywania uciążliwości zapachowych. Urządzenia pojawią się zarówno na składowisku, jak i na placu kompostowym. Całość będzie sterowana cyfrowo z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zarządzać będzie wszystkimi turbinami wraz ze stacją pogodową, radiowym łączem i odbiornikami (w tym elektronicznymi nosami).  Turbiny zlokalizowane na kompostowni będą wyposażone w specjalną pompę z filtrem samooczyszczającym, która korzystałaby ze zbiornika na wodę deszczową. System będzie uzupełniał stacjonarne urządzenia antyodorowe, które będą działały w zmodernizowanej instalacji.

MZO realizuje projekt Regionalne Centrum Recyklingu, który w pierwszej kolejności obejmuje modernizację i hermetyzację kompostowni. Jest to sprawa priorytetowa dla Spółki, nie tylko ze względu na wymogi formalno-prawne związane ze standardami BAT, ale z uwagi na oczekiwania społeczne związane z ograniczeniem oddziaływania zakładu na otoczenie zewnętrzne. Inwestycja posiada już wszystkie prawomocne decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono firmę świadczącą pomoc techniczną dla projektu. Równolegle przygotowywana jest dokumentacja przetargowa związana z wyborem Wykonawcy. Całość przedsięwzięcia, w tym także zakup automatycznego systemu antyodorowego ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek MZO został już pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez Zarząd Funduszu. Podpisanie umowy obędzie do końca czerwca br., po formalnym zatwierdzeniu wniosku przez Radę Nadzorczą NFOŚIGW.