Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI MZO

Zarząd Spółki MZO informuje, że w związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej doprowadzającej wodę na składowisko – PSZOK w Starych Lipinach w dniu dzisiejszym będzie nieczynny.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4.

Niezwłocznie po usunięciu awarii, PSZOK w Starych Lipinach zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców.