NARDOOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WSPIERA HERMETYZACJĘ KOMPOSTOWNI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał pożyczkę na realizację projektu modernizacji i hermetyzacji kompostowni w Starych Lipinach.  Wkrótce ruszą prace budowlane.

Umowa, na mocy której na potrzeby projektu trafi ponad 44 mln złotych formie pożyczki, została podpisana 18 stycznia 2024 roku. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie aplikował o środki
w ramach prowadzonego przez NFOŚiGW programu „Racjonalna gospodarka odpadami.” Pożyczka zostanie przeznaczona przede wszystkim na przebudowę i hermetyzację kompostowni. Zakres inwestycji obejmuje m.in. powstanie nowej hali przyjęcia oraz magazynowania odpadów wyposażonej w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek odpadów odbywać się będzie w warunkach hermetycznych, podobnie jak sam proces kompostowania. Ten docelowo przebiegał będzie w specjalnych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze.

-. Dysponujemy decyzją środowiskową i pozwoleniem na budowę. Mamy zabezpieczone finansowanie. Jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawców inwestycji. Wiosną rozpoczną się prace budowlane, które potrwają około 12 miesięcy – mówi Jarosław Kubała, Prezes MZO w Wołominie Sp. z o. o.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone także na pierwsze prace związane z powstaniem nowej sortowni w ramach projektu Regionalne Centrum Recyklingu. Docelowo, po wybudowaniu obiektu w Starych Liponach instalacja w Wołominie zostanie wyłączona z eksploatacji.

– Po długotrwałej procedurze udało się uzyskać finansowe wsparcie w formie pożyczki. Priorytetem jest hermetyzacja kompostowni m.in. ze względu na oczekiwania społeczne oraz potrzebę dostosowania obecnej instalacji do wymogów związanych ze standardami BAT, a w związku z tym zastosowanie najlepszych dostępnych technologii – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.