NOWY SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W WOŁOMINIE

MZO zaprezentowało nowoczesny oraz wielofunkcyjny sprzęt, który wykorzystywany będzie do oczyszczania ulic, placów i chodników na terenie gminy Wołomin. 

Większość mieszkańców kojarzy nazwę i logo MZO przede wszystkim z selektywną  zbiórką, odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. To rzeczywiście istotna część działalności firmy, ale nie jedyna. W 2017 roku spółce powierzono także zamiatanie ulic, a w 2021 roku zadania związane z utrzymaniem w czystości i porządku na terenie gminy Wołomin. W praktyce oznacza to m.in. oczyszczanie jezdni, placów, ścieżek rowerowych, otoczenia przystanków autobusowych, koszenie poboczy czy odchwaszczanie alejek parkowych i chodników. – Nasze ekipy sprzątają ok. 75 km dróg gminnych.  Sukcesywnie inwestujemy w sprzęt podnoszący efektywność i jakość świadczonych usług – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. 

Prezentacja sprzętu odbyła się 25 sierpnia 2022 roku na Placu 3 Maja w Wołominie. W ostatnim czasie park maszynowy MZO powiększył się o 3 zamiatarki. Największa z nich (Street King 660) wykorzystywana będzie do oczyszczania ulic. Posiada dużą moc ssania, zbiorniki o pojemności 7m3 na materiał zmieciony i wodę, co pozwala osiągnąć wysoką wydajność i wydłuża czas pracy maszyny bez przerw o 30%. Obsługa urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego oraz pulpitu z dżojstikiem jest intuicyjna i komfortowa. Kolejne 2 zamiatarki służą do oczyszczania chodników, placów czy ścieżek rowerowych. Dzięki swojej funkcjonalności oraz wymiennemu wyposażeniu mogą być wykorzystywane także do odśnieżania chodników, mycia kostki brukowej i koszenia trawników. 

– Dbanie o czystość i porządek w Wołominie jest troską wszystkich nas mieszkańców. Inwestując w nowoczesny sprzęt dbamy o naszą wspólną przestrzeń, w której funkcjonujemy. Dzięki temu, droga do pracy i szkoły, miejski plac czy park, w którym odpoczywamy, będą jeszcze piękniejsze i utrzymane w należytym porządku – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina. 

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy MZO zakupiło także Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz elektroniczną altanę śmietnikową. Władze spółki zapowiadają, że już wkrótce rozpoczną się prace inwestycyjne związane z modernizacją i hermetyzacją kompostowni na terenie zakładu w Starych Lipinach.