JEST POZOWLENIE NA BUDOWĘ. HERMETYZACJA KOMPOSTOWNI MZO CORAZ BLIŻEJ

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach ma rozwiązać problem pojawiających się okresowo uciążliwych zapachów. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Trwają poszukiwania wykonawcy inwestycji.

Głównym źródłem pojawiających się okresowo zapachów jest funkcjonująca w obecnym kształcie kompostownia. W ostatnim okresie wpływ na to miały niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym wysokie wahania temperatur oraz duża wilgotność. W okresie od czerwca do września do instalacji trafia także więcej odpadów zielonych. MZO podejmuje doraźne działania ograniczające możliwość wystąpienia uciążliwości przeznaczając tylko w 2022 roku ponad 600 tys. zł na środki dezodoryzujące. Docelowym rozwiązaniem problemu jest modernizacja i hermetyzacja kompostowni. – Hermetyzacja kompostowni jest dla nas priorytetem ze względu na oczekiwania mieszkańców oraz konieczność dostosowania instalacji do wymogów formalno-prawnych związanych ze standardami BAT, czyli zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii. Dysponujemy decyzją środowiskową i projektem budowlanym. W sierpniu odebraliśmy prawomocne pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie chcemy wyłonić wykonawcę inwestycji, tak by pierwsze prace rozpoczęły się w I kwartale 2023 roku. Szacujemy, że budowa zakończy się na przełomie 2023 i 2024 roku – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

Zakres inwestycji obejmuje powstanie nowej hali przyjęcia oraz magazynowania odpadów wyposażonej w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek i przeładunek odpadów odbywać się będą
w warunkach hermetycznych, podobnie jak sam proces kompostowania. Ten docelowo przebiegać będzie w specjalnych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego
w biofiltrze.