Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANOWANEJ INWESTYCJI MZO

/w ślad za publikacją z „Wieści Podwarszawskich”/

W wydaniu Wieści Podwarszawskich z dnia 10.03.2021 Nr. 10 (1529) na str. 4, w artykule pod tytułem: ”Sprawa budowy segregowani(?) – Terminy spotkań”przekazano nieprawdziwą informację dotyczącą powodów uruchomienia punktów konsultacyjnych dla mieszkańców. Autor w leadzie artykułu pisze, że (…)W odpowiedzi na głosy niezadowolonych mieszkańców, miejska spółka zdecydowała się na zorganizowanie otwartych spotkań”. Tymczasem planowany przez MZO program konsultacji społecznych dla projektu modernizacji kompostowni w Starych Lipinach – w ramach Regionalnego Centrum Recyklingu, od początku zakładał szeroki udziału mieszkańców w opiniowaniu przedmiotowej inwestycji. Ograniczenia dotyczące dotychczasowych spotkań informacyjnych wynikały wyłącznie z obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Szczegóły programu konsultacji przekazano m.in. podczas spotkania z członkami Społecznego Komitetu Monitorującego (3 grudnia 2020 r.) oraz w trakcie rozmów z sołtysami Majdanu, Mostówki i Starych Lipin (10-12 lutego 2021 r.) – wsi sąsiadujących z instalacją. W rozesłanej Informacji prasowej (z dnia 19 lutego br.), MZO poinformowała lokalne redakcje o planowanej inwestycji oraz programie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

W najbliższym czasie dla wszystkich mieszkańców zaplanowano między innymi: 3 punkty konsultacyjne na terenie miasta i gminy Wołomin oraz sesję on-line z udziałem eksperta ds. gospodarki odpadami. Uruchomiono adres mailowy konsultacje@mzo.wolomin.pl dedykowany osobom, które chcą zadać pytanie lub zgłosić swoje uwagi na temat przedsięwzięcia. W momencie złagodzenia obostrzeń MZO Wołomin zorganizuje wyjazd studyjny do obiektu referencyjnego funkcjonującego w innej gminie w Polsce, a także powoła Radę Ekologiczną projektu. Za pośrednictwem strony internetowej MZO, mediów społecznościowych i prasy lokalnej na bieżąco przekazywane są informacje dotyczące konsultacji i samego przedsięwzięcia. Spółka MZO stawia na transparentny dostęp do informacji i dialog ze społecznością lokalną.