PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

W dniach 26 i 27 marca 2021 roku na terenie gminy Wołomin funkcjonować będą punkty informacyjno-konsultacyjne związane z projektem powstania Regionalnego Centrum Recyklingu.

Punkty działać będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Konsultanci i eksperci będą do dyspozycji mieszkańców w 4 lokalizacjach:

26.03.2021, godz.11.00-13.00 -Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 (przy MZO)

26.03.2021, godz. 15.00-18.00 – Majdan, ul. Racławicka 26 (przy OSP)

27.03.2021, godz. 11.00-14.00 – Wołomin, ul. Poprzeczna 6 (przy SP nr 7)

27.03.2021, godz. 15.00-17.00 – Stare Lipiny, ul. Kwitnąca (przy placu zabaw)

Punkty są elementem działań informacyjno-konsultacyjnych towarzyszących projektowi Regionalnego Centrum Recyklingu. Ze względu na specyfikę inwestycji oraz dobre praktyki związane z tego typu przedsięwzięciami, działania te mają charakter ciągły i nie są ograniczone wyłącznie do procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W ramach działań informacyjno-konsultacyjnych odbyły się już spotkania ze Społecznym Komitetem Monitorującym oraz przedstawicielami sołectw sąsiadujących z zakładem. Ponadto zaplanowano również: prezentację projektu online połączoną z sesją pytań od mieszkańców, wyjazd studyjny do funkcjonujących w Polsce tego typu instalacji zagospodarowania odpadów, jak planowane RCR, powołanie Rady Ekologicznej opiniującej i monitorującej realizację projektu, a także organizację warsztatów i akcji informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców.

Projekt Regionalnego Centrum Recyklingu realizuje Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. Więcej informacji o projekcie znaleźć można pod linkiem https://mzo.wolomin.pl/projekt-budowy-regionalnego-centrum-recyklingu-rcr