ZARZĄD MZO STAWIA NA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Z inicjatywy Zarządu spółki MZO przeprowadzono spotkanie z załogą poświęcone jakości świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego na terenie gminy  Wołomin. Szczególną uwagę zwrócono na terminowość oraz przestrzeganie obowiązujących zasad selektywnej zbiórki, w tym właściwego odbioru poszczególnych frakcji. Już wkrótce odpady zielone zebrane od mieszkańców Wołomina trafiać będą do zmodernizowanej kompostowni, a pozostałe rodzaje (plastik, metal, papier oraz gabaryty) będą zagospodarowane w instalacjach Regionalnego Centrum Recyklingu, które ma powstać na terenie zakładu w Starych Lipinach.