MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYM JEST MPSZOK?

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów  odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, takich jak żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny czy opakowania po detergentach. 

Urządzenie umożliwia elastyczną adaptację do okresowych potrzeb czy zmieniających się przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Zbiórka odpadów przez MPSZOK odbywa się cyklicznie w kilkunastu punktach na terenie gminy Wołomin zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Wołominie. Funkcjonowanie MPSZOK określa regulamin.

JAKIE ODPADY PRZYJMUJE MPSZOK?

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje następujące odpady wytwarzane przez mieszkańców gminy i miasta Wołomin:

  • chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, alkalia, kwasy (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach);
  • przeterminowane leki;
  • termometry;
  • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe;
  • świetlówki, żarówki, lampy energooszczędne;
  • tusze i tonery do drukarek;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny małogabarytowy (suszarki, lokówki, telefony, laptopy, myszki, klawiatury, monitory, itp.);
  • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
  • oleje, tłuszcze jadalne (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach);
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki).

KONTAKT W SPRAWIE MPSZOK

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. – tel. /22/ 318 14 92

Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie. – tel. /22/ 763 30 47