Informacja

Akcja na składowisku MZO w Starych Lipinach👈
Z powodu suszy na kwaterze składowiska w Starych Lipinach pojawiło się zarzewie ognia. Dzięki monitoringowi podjęto natychmiastową interwencję zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa PPOŻ. Na miejscu trwa akcja gaśnicza z udziałem Straży Pożarnej i pracowników MZO. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.