SPRAWNA I ESTETYCZNA – ZBIÓRKA ODPADÓW W ELETKRONICZNEJ ALTATANIE

W Wołominie uruchomiono elektroniczną altanę śmietnikową. Pilotażowy program
z wykorzystaniem urządzenia prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania.

Elektroniczna altana umożliwia segregację i gromadzenie kilku rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych, papieru, przeterminowanych leków, odzieży i tekstyliów czy drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dedykowanym miejscu można również pozostawić przedmioty dla osób potrzebujących. Funkcjonowanie urządzenia jest monitorowane. – Korzystanie
z altany umożliwia spersonalizowana karta oraz kod QR, co zabezpiecza przed dostępem osób trzecich i eliminuje zjawisko podrzucania odpadów. System na bieżąco powiadamia operatora o zapełnieniu pojemników, co usprawnia logistykę oraz wpływa pozytywnie na estetykę miejsca zbiórki – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

W ramach programu pilotażowego, elektroniczna altana śmietnikowa funkcjonuje przy ul. Armii Krajowej 64 w Wołominie. Z altany korzystać mogą mieszkańcy okolicznych bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 58 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 60. Karty dostępu wydawane są przez zarządców nieruchomości. Od 12 maja urządzenie działa w formule testowej, co umożliwi  zgłoszenie ewentualnych uwag ze strony użytkowników. Oficjalne otwarcie altany przewidziano na dzień 25 maja 2022 r.

– Kilka tygodni temu uruchomiliśmy Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który przemierza drogi naszej gminy zbierając odpady problemowe wytwarzane przez mieszkańców. Elektroniczna altana to kolejne rozwiązanie, które ma usprawnić oraz zwiększyć efektywność segregacji i recyklingu w naszej gminie – mówi Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.