Komunikat

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 3 lutego w godzinach rannych na terenie kompostowni odpadów zielonych w Lipinach Starych pracownicy zauważyli zwiększoną ilość pary wodnej wydobywającej się z pryzmy kompostowej. Przyczyną było tzw. tlenie – punktowy samozapłon biomasy. Po sprawnej akcji przeprowadzonej przez pracowników MZO udało się rozwiązać problem. Unoszące się duże ilości pary wodnej były także widoczne dla okolicznych mieszkańców. Niewielka skala zdarzenie nie wymagała interwencji straży pożarnej.