NOWOCZEŚNIE I BEZ NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW. SPÓŁKA MZO ZAPOWIADA HERMETYZACJĘ KOMPOSTOWNI

Kompostownia w Starych Lipinach zostanie zmodernizowana. Miejski Zakład Oczyszczania zhermetyzuje instalację do zagospodarowania odpadów zielonych, co ograniczy nieprzyjemne zapachy. W planach są kolejne inwestycje. 

Projekt modernizacji kompostowni zakłada budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażonej w automatykę do separacji opakowań oraz specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz.  Modernizacja obejmie również sam proces kompostowania, który docelowo przebiegać będzie w hermetycznych tunelach  z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. – Przebudowa kompostowni musi zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące przepisy, a obiekt dostosowany do tzw. standardów BAT, czyli Najlepszych Dostępnych Technik. Jednocześnie inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania okolicznych mieszkańców związanych z ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz instalacji. Zobowiązaliśmy się być dobrym sąsiadem. Proponowana przez nas technologia i konkretne rozwiązania w zakresie hermetyzacji gwarantują radykalne zmniejszenie uciążliwości – mówi Jarosław Kubala, Prezes MZO Sp. z o. o.

Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w III kwartale przyszłego roku. Przebudowa powinna zakończyć się po około 10 miesiącach. Docelowo kompostownia będzie mogła zagospodarowywać 30 tys. ton odpadów zielonych i produkować z nich środek poprawiający jakość gleby. Plany inwestycyjne spółki obejmują również utworzenie na terenie zakładu w Starych Lipinach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR). W tym miejscu oprócz kompostowni mogłaby funkcjonować nowoczesna sortownia, biogazownia czy węzeł przetwarzania gruzu i gabarytów oraz infrastruktura do edukacji ekologicznej.  Sortownia funkcjonująca obecnie w centrum Wołomina zostałaby wówczas zlikwidowana. Trwają prace koncepcyjne oraz pierwsze procedury formalno-prawne. – Na razie mamy zagwarantowane finansowanie dla modernizacji kompostowni i tę inwestycję chcemy w pierwszej kolejności zrealizować. Musimy być jednak gotowi, aby jeśli pojawi się możliwość finansowania i uzyskania chociażby dotacji unijnej, złożyć wówczas odpowiednie wnioski. Szczegółowe rozwiązania dotyczące Regionalnego Centrum Recyklingu chcemy skonsultować i wypracować ze stroną społeczną. Działania informacyjno-konsultacyjne rozpoczniemy w najbliższych dniach – mówi Jarosław Kubala.Dzięki RCR gmina Wołomin ma szansę uzyskać pełną samowystarczalność i niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Realizacja projektu umożliwiłaby osiągnięcie wymaganych prawem 50% poziomu odzysku i recyklingu oraz wymierne korzyści ekonomiczne dla samorządu i mieszkańców. – Zwiększenie efektywności instalacji pozwoliłoby znacząco ograniczyć wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, co przełożyłoby się pozytywnie na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Nie chcemy, aby nasi mieszkańcy w kolejnych latach ponosili wysokie opłaty za śmieci, co ma miejsce już teraz w wielu miastach i gminach. Aby temu zapobiec, musimy myśleć perspektywiczni, rozwijać i unowocześniać  gminny potencjał w zakresie zagospodarowania odpadów – dodaje Jarosław Kubala.