Uwaga! Znak Uwagi

KOMUNIKAT MZO WS. UCIĄŻLIWOŚCI W STARYCH LIPINACH

W związku z występowaniem uciążliwości odorowych w sąsiedztwie zakładu zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przeprasza mieszkańców za  niedogodności.

W związku z panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura i wilgotność powietrza) w sąsiedztwie instalacji w Starych Lipinach odczuwalne są uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych. Pracownicy MZO w trybie ciągłym wykorzystują urządzenia do oprysków preparatem anty-odorowym. Rozwiązanie ma charakter doraźny, a jego celem jest miejscowa neutralizacja przykrych zapachów powstających podczas  procesu kompostowania. 

Spółka MZO ma świadomość, że tylko szybka modernizacja infrastruktury odpadowej, w tym hermetyzacja kompostowni planowana w ramach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR) przyniesie oczekiwane przez mieszkańców radykalne zmniejszenie oddziaływania zakładu na otoczenie zewnętrznych. Realizacja planowanej inwestycji (RCR)  rozpocznie się jeszcze w tym roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.