Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

MOBILNY PSZOK I ELEKTRONICZNA ALTANA ŚMIECIOWA OD MZO

Spółka MZO planuje już wkrótce uruchomienie Mobilnego PSZOK-a  oraz elektronicznej altany śmieciowej, które uzupełnią lokalny system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin.  Rekomendację w tej sprawie (mobilnego PSZOK-u) zgłaszali również mieszkańcy gminy podczas wiosennych konsultacji w punktach informacyjnych dla projektu Regionalne Centrum Recyklingu (RCR).

W praktyce, mobilny PSZOK to urządzenie zbudowane na bazie kontenera, dostoswane do transportu z wykorzystaniem śmieciarki tzw. hakowca. Konstrukcja mobilnego PSZOK pozwala na zamontowanie w kontenerze części wymiennych oraz stałych pojemników na odpady (różnej pojemności i wielkości). Każdy z mobilnych PSZOK-ów będzie posiadał uchylne pokrywy i specjalne podesty umożliwiające mieszkańcom swobodne wrzucanie odpadów do poszczególnych kontenerów. Po zapełnieniu pojemników, odpady będą na bieżąco wywożone do instalacji MZO, gdzie zostaną poddane recyklingowi i zagospodarowane.

Elektroniczna altana śmieciowa, to z kolei urządzenie stacjonarne wyposażone w 8 znormalizowanych kontenerów na odpady zbierane selektywnie. Nad każdym pojemnikiem znajdować się będzie czujnik zintegrowany z elektronicznym systemem operacyjnym informujący o poziomie wypełnienia pojemników w altanie. Na ścianach zamontowane zostaną elektromagnetyczne „wrzutnie” na poszczególne rodzaje odpadów.  Mieszkańcy będą korzystać z elektronicznej altany przy pomocy karty chipowej, indywidualnie przypisanej do danej deklaracji. Dedykowany do obsługi zdalnej całego urządzenia system informatyczny pozwoli m.in. na precyzyjny odczyt poziomu zapełnienia każdego z kontenerów oraz ewidencję ilości przekazanych przez  mieszkańca odpadów z podziałem na frakcje.

Celem wdrożenia tego typu rozwiązań w gminnym systemie odpadowym jest przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości selektywnej zbiorki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

MZO zapowiada zainstalowanie i uruchomienie obu urządzeń jeszcze w tym roku.