Uwaga! Znak Uwagi

KOMUNIKAT MZO WS. PRZEŁADUNKU ODPADÓW

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni publicznej, Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie informuje, że nie zagospodarowuje odpadów bio pochodzących z warszawskich dzielnic Wola i Bemowo.

W ramach swojej działalności spółka MZO świadczy szereg usług związanych z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miasta. Należy do nich także logistyka związana z przeładunkiem odpadów. W ramach zawartej umowy, odpady komunalne typu bio przywożone przez firmę FB Serwis będą tego samego dnia przeładowywane na terenie zakładu w Wołominie na większe samochody ciężarowe. W tym samym dniu odpady opuszczą zakład i trafią do zagospodarowania w instalacjach zewnętrznych – nie należących do MZO. Transport ten stanowić będą średnio 2 samochody (45 t ) wyjeżdzające w ciągu doby. Odpady nie będą więc gromadzone i zagospodarowywane na terenie wołomińskiej spółki.

Środki finansowe pozyskiwane przez MZO w ramach umów z firmami zewnętrznymi są przeznaczone m.in. na rozwój i modernizację infrastruktury odpadowej, w tym hermetyzację kompostowni. Podejmowane działania inwestycyjne mają na celu zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu zagospodarowywanych odpadów komunalnych, a docelowo rezygnację ze składowania odpadów i zamknięcie składowiska w Starych Lipinach.