Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

KWATERA SKŁADOWISKA W STARYCH LIPINACH ZAMKNIĘTA. TRWA REKULTYWACJA

W zakładzie zagospodarowania odpadów w Starych Lipinach trwa proces rekultywacji. To skutek decyzji o zamknięciu kwatery składowiska wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W trakcie prac mogą występować okresowo uciążliwości zapachowe. 

W dniu 8 listopada 2022 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał ostateczną decyzję o zamknięciu składowiska (kwatery B) w Starych Lipinach. W efekcie, spółka MZO jest zobowiązana do przeprowadzenia procesu rekultywacji, czyli przywrócenia wartości przyrodniczych terenu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla otoczenia i środowiska. W ślad za decyzją Marszałka, Starosta Wołomiński wydał w dniu 8 grudnia 2022 r. decyzję na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji kwatery B. 

Przeprowadzenie rekultywacji jest obligatoryjne i wymagane przepisami prawa. Ich niespełnienie wiąże się z wysokimi karami dla zarządcy składowiska i gminy. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie obszaru zamkniętej części składowiska przed szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz emisje do powietrze. 

Zgodnie z Decyzją Marszałka, techniczne zamknięcie kwatery i jej rekultywacja terenie składowiska w Starych Lipinach odbywa się zgodnie z oficjalnym harmonogramem i obejmuje następujące etapy prac:

Etap I – Ukształtowanie bryły kwatery składowiska – w terminie do końca II kwartału 2023 r. Etap przygotowawczy, zakończony zgodnie z harmonogramem.

Etap II – Ułożenie i zagęszczenie warstwy wsporczo-wyrównawczej – w terminie do końca IV kwartału 2023 r. Etap w trakcie realizacji.

Etap III – Ułożenie warstwy glebotwórczej – w terminie do końca III kwartału 2024 r.

Etap IV – Obsiew wierzchowiny i skarp kwatery – w terminie do końca IV kwartału 2024 r.

Etap V – Zakrzewienie i zadrzewienie kwatery – w terminie do końca II kwartału 2025 r.

Z przeprowadzenie inwestycji odpowiada wyłoniona w przetargu firma zewnętrzna, z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w tego typu projektach. Bieżące informacje o projekcie będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej spółki MZO i w mediach społecznościowych.

– Rekultywacja jest konsekwencją decyzji o zamknięciu kwatery składowiska. W trakcie prac mogą występować okresowo uciążliwości zapachowe, za co bardzo przepraszamy. Chcemy także rozwiązać definitywnie problem odorów, których źródłem jest kompostownia. Mamy już wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, aby rozpocząć hermetyzację.  Środki na ten cel zamierzamy pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony przez Fundusz jesteśmy na etapie negocjacji. Myślę, że w lipcu będziemy mogli podpisać umowę o środki na hermetyzację i przebudowę kompostowni.  Równolegle, nie tracimy czasu i dopinamy dokumentację przetargową, aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę prac budowlanych. Jeszcze w tym roku chcemy je rozpocząć. Potrwają 10-12 miesięcy – mówi Jarosław Kubała, Prezes MZO w Wołominie sp. z o. o.