SYSTEM IDENTYFIKACJI ODPADÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Od 27 maja 2021 r. gmina Wołomin rozpoczęła wprowadzanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Chodzi o usprawnienie systemu gospodarki odpadami oraz monitorowanie sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe są bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników spółki MZO.

Kody na pojemnik na odpady zmieszane
Dla każdej deklaracji nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik (kody na folii). Jedną z 5 otrzymanych naklejek należy nakleić na boku pojemnika w górnej jego części. Pozostałe 4 naklejki należy wykorzystać w przypadku, gdy naklejka na pojemniku ulegnie zniszczeniu.

Kody na worki na odpady segregowane
Na worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych (żółty, niebieski, zielony, brązowy lub szary) należy naklejać kody kreskowe wydrukowane na papierze A4 (naklejki samoprzylepne). Każdy z otrzymanych kodów znajdujących się na naklejce można przyklejać na dowolny rodzaj worka przeznaczonego dla danej frakcji odpadów. Kod kreskowy powinien być umieszczony w górnej  części worka, w miejscu widocznym dla pracowników odbierających odpady z posesji. 

Uwaga: kody kreskowe są indywidualne – przypisane do konkretnej deklaracji. Nie wolno ich pożyczać ani przekazywać innym osobom. Odebrane z danej posesji odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi kodu naklejonego się na pojemniku lub worku.

Kody na odpady przekazywane do PSZOK
Odpady przekazywane bezpośrednio do PSZOK też są objęte systemem kodów kreskowych. W tym celu należy zabrać ze sobą kod kreskowy przypisany do danej deklaracji. Kod zostanie sczytany przez pracownika obsługującego PSZOK. System automatycznie przypisze dostarczone odpady do deklaracji, bez konieczności podawania danych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Nowe kody kreskowe
W przypadku, gdy zabraknie kodów kreskowych, należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w spółce MZO lub do PSZOK:
Dział Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie, ul. Łukasiewicza 4.
PSZOK lub PSZOK przy al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach
PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4, w Wołominie
Uwaga: dodatkowe kody kreskowe będą wydawane bezpłatnie w godzinach pracy DOK oraz PSZOK.

Więcej informacji na ulotce: tu link do pobrania