WYJAZD STUDYJNY MZO

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o. o. realizuje projekt budowy Regionalnego Centrum Recyklingu. Jego elementem jest modernizacja i hermetyzacja kompostowni do biologicznego przetwarzania odpadów na  terenie zakładu w Starych Lipinach. 

Projektowi towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Chcąc przybliżyć założenia inwestycji oraz funkcjonowanie instalacji po modernizacji, w dniu 21 czerwca br. zorganizowano wyjazd studyjny i zwiedzania referencyjnego obiektu w Łebie.   

W wydarzeniu wzięli udział interesariusze projektu, w tym przedstawiciele sołectw sąsiadujących z zakładem w Starych Lipinach, przedstawiciele Rady Miejskiej , reprezentanci Społecznego Komitetu Monitorującego oraz pracownicy MZO. Wizytowana instalacja funkcjonuje w oparciu o podobne założenia technologiczne, jak planowany w ramach RCR obiekt. Jednak kompostownia MZO po modernizacji, będzie wyposażona w nowocześniejsze rozwiązania techniczno-technologiczne i bardziej zhermetyzowana. 

Po krótkim wprowadzeniu ze strony eksperta rozpoczęła się wizytacja obiektu, który funkcjonuje w ramach Spółki Wodnej Łeba. W trakcie zwiedzania uczestnicy obejrzeli wszystkie etapy procesu kompostowania, a nawet mieli okazję powąchać materiał gromadzony na pryzmach. Pomimo bardzo wysokiej temperatury (32 st. C), kompostownia nie generuje uciążliwości zapachowych odczuwalnych na zewnątrz instalacji, o czym przekonali się osobiście uczestnicy wyjazdu studyjnego.