Harmonogram Mobilny Pszok

Harmonogram działania 

Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

Miejscowość Lokalizacja Data Godzina
Wołomin Parking Urzędu Miejskiego Wołomin ul. Ogrodowa 4 9.04.2022 r 10.00-13.00
Wołomin/

Stare Lipiny

Parking Szkoły Podstawowej nr 7
ul. Poprzeczna 6
14.00-16.00
Wołomin Parking „Parkuj i Jedź” skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej 23.04.2022 r 9.00-11.00
Czarna/

Helenów

Parking przy Zespole Szkół
ul. Witosa 52
11.30-13.30
Zagościniec/

Lipinki

Parking przy Szkole Podstawowej
ul. Szkolna 1
14.00-16.00
Duczki Parking przy Zespole Szkół
ul. Szosa Jadowska 37,
30.04.2022 r. 9.00-11.00
Stare Grabie Parking przy Szkole Podstawowej
ul. Cichorackiej 8
11.30-13.30
Nowe Grabie Parking przy Cmentarzu
14.00-16.00
Nowe Lipiny Parking przy Placu Zabaw

ul. Rolna

07.05.2022 r. 8.00-9.30
Majdan/

Mostówka/

Cięciwa

Parking przy dawnej Szkole Podstawowej ul. Racławicka 2
10.00-11.30
Leśniakowizna Parking przy Zespole Szkolno Przedszkolnym ul. Kasprzykiewicza 153
12.00-13.30
Ossów

Turów

Parking przy Szkole Podstawowej
ul. Matarewicza 148
14.00-15.30