HERMETYZACJA PRIORYTETEM

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach ma rozwiązać problem pojawiających się okresowo uciążliwych zapachów. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przedstawił status realizacji inwestycji podczas spotkań z radnymi oraz przedstawicielami sołectw sąsiadujących z instalacją. 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. weryfikuje na bieżąco sygnały od mieszkańców. Głównym źródłem pojawiających się okresowo zapachów jest funkcjonująca w obecnym kształcie kompostownia. W ostatnim okresie wpływ na to miały niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym wysokie wahania temperatur oraz duża wilgotność. W sezonie letnim do instalacji trafia także więcej odpadów zielonych wytwarzanych przez mieszkańców. MZO podejmuje doraźne działania ograniczające możliwość wystąpienia uciążliwości. –  W trybie ciągłym wykorzystujemy cztery urządzenia do dezodoryzacji preparatem antyodorowym. Stosujemy najlepsze środki dostępne na rynku. Tylko w ostatnich 2 latach koszty dezodoryzacji wyniosły ponad 1 mln złotych – mówi Jarosław Kubała, Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o.

Docelowym rozwiązaniem problemu odorów jest modernizacja i hermetyzacja kompostowni w ramach projektu Regionalnego Centrum recyklingu. Status i założenia projektu były tematem spotkań informacyjno-konsultacyjnych z radnymi, przedstawicielami Społecznego Komitetu Monitorującego oraz sołectw Mostówka, Stare Lipiny i Majdan. Inwestycja obejmuje powstanie nowej hali przyjęcia oraz magazynowania odpadów wyposażonej w specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek i przeładunek odpadów odbywać się będą w warunkach hermetycznych, podobnie jak sam proces kompostowania. Ten docelowo przebiegać będzie w specjalnych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. Projekt jest na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

– Hermetyzacja kompostowni jest dla nas priorytetem ze względu na oczekiwania okolicznych mieszkańców oraz konieczność dostosowania instalacji do wymogów formalno-prawnych związanych ze standardami BAT, czyli zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii.  Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej zakończyć etap procedur formalno-projektowych i rozpocząć przebudowę kompostowni. Planujemy, że będzie to możliwe na przełomie II i III kwartału 2022 roku, a same prace modernizacyjne potrwają około 8-10 miesięcy – wyjaśnia Jarosław Kubała.

Prezentacja – Spotkanie Informacyjne – Do pobrania