Ziemia na tle zielonym ze znaczkiem recyklingu, ilustracja do informacji

REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU MZO zakończenie postępowania coraz bliżej

Plany inwestycyjne Spółki MZO Wołomin obejmują utworzenie na terenie zakładu w Starych Lipinach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR). W tym miejscu oprócz zmodernizowanej kompostowni ma funkcjonować nowoczesna sortownia odpadów zebranych selektywnie, węzeł przetwarzania gruzu i odpadów gabarytowych oraz opcjonalnie biogazownia. Sortownia funkcjonująca obecnie w centrum Wołomina zostałaby wówczas zlikwidowana. W ramach projektu RCR powstanie również infrastruktura do edukacji ekologicznej. 

Trwające od 2020 r. postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla planowanej przez MZO inwestycji, weszło na ostatni etap opiniowania. Inwestor uzyskał już większość pozytywnych opinii oraz uzgodnień, w tym m.in.: pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, uzgodnienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecnie toczy się jeszcze postępowanie prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Inwestor (MZO) złożył już stosowne wyjaśnienia dotyczące przedsięwzięcia. Znaczna cześć wątpliwości została już wyjaśniona w odpowiedziach do pozostałych organów i instytucji ochrony środowiska. Dlatego też, poza ustosunkowaniem się do pytań przesłanych przez RDOŚ, przekazano kompletne wyjaśnienia kierowane wcześniej do pozostałych organów w celu zachowania spójności dokumentacji. 

Wszystkie otrzymane dokumenty (opinie i uzgodnienia) w sposób pozytywny oceniają planowaną inwestycję i będą stanowiły podstawę do wydania decyzji środowiskowej dla Regionalnego Centrum Recyklingu.