SPRAWNA I ESTETYCZNA – ZBIÓRKA ODPADÓW W ELETKRONICZNEJ ALTATANIE

W Wołominie uruchomiono elektroniczną altanę śmietnikową. Pilotażowy program z wykorzystaniem urządzenia prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania. Elektroniczna altana umożliwia segregację i gromadzenie kilku rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych, papieru, przeterminowanych leków, odzieży i tekstyliów czy drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dedykowanym miejscu można również pozostawić przedmioty dla osób potrzebujących. Funkcjonowanie urządzenia jest monitorowane. […]

Wiosenne porządki na Białych Błotach

Aż 1060 kg odpadów zostało zebranych podczas tegorocznych wiosennych porządków na Białych Błotach! W akcji wzięli udział organizatorzy: Wołomińska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta oraz liczni mieszkańcy, którzy jak zwykle nie zawiedli i, zaopatrzeni w worki i rękawiczki dostarczone przez Miejski Zakład Oczyszczania, ochoczo zabrali się do pracy. Każdy, kto zechciał pomóc w porządkach […]

Nekrolog

 

Życzenia

MOBILNY SPOSÓB NA KŁOPOTLIWE ODPADY

Już 9 kwietnia na ulice gminy Wołomin wyruszy Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inauguracji MPSZOK towarzyszyć będzie akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ, podczas której mieszkańcy wymienią odpady na sadzonki roślin.  Do 2 stacjonarnych PSZOK-ów na terenie gminy dołącza trzeci, w wersji na kołach. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do […]

Harmonogram Mobilny Pszok

Harmonogram działania  Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK Miejscowość Lokalizacja Data Godzina Wołomin Parking Urzędu Miejskiego Wołomin ul. Ogrodowa 4 9.04.2022 r 10.00-13.00 Wołomin/ Stare Lipiny Parking Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Poprzeczna 6 14.00-16.00 Wołomin Parking „Parkuj i Jedź” skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Gdyńskiej 23.04.2022 r 9.00-11.00 Czarna/ Helenów Parking przy Zespole Szkół […]

Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

1. MPSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone tylko w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta i gminy Wołomin nieruchomości zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania. Przyjmowanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest nieodpłatne.  MPSZOK kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Regulaminu, według określonego dnia, godziny oraz miejsca postoju. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych: https://wolomin.bip.net.pl […]

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYM JEST MPSZOK? Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów  odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, takich jak żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny czy opakowania po detergentach.  Urządzenie umożliwia elastyczną adaptację do okresowych potrzeb czy zmieniających się przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Zbiórka odpadów przez MPSZOK odbywa […]

DODATKOWE KONTROLE RÓWNANIA DRÓG

W związku z sygnałami dotyczącymi jakości kruszywa stosowanego przez firmę zewnętrzną podczas pozimowego równania dróg gruntowych, Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. wszczęła dodatkowe kontrole. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, kruszywo nie zostanie wykorzystane do prowadzenia prac. Prace naprawcze oraz wymiana materiału zostaną przeprowadzone na koszt wykonawcy. Przepraszamy za niedogodności. 

e-faktury – zmiana sposobu dostarczania dokumentów

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. informuje, iż od marca zmienia się sposób dostarczania faktur drogą elektroniczną za wykonane usługi. Po otrzymaniu komunikatu proszę postępować zgodnie z instrukcją Instrukcja PDF: Panel kontrahenta e-Faktury