Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPSZOK

1. MPSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone tylko w gospodarstwach domowych przez mieszkańców miasta i gminy Wołomin nieruchomości zamieszkanych objętych gminnym systemem gospodarowania. Przyjmowanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest nieodpłatne.  MPSZOK kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Regulaminu, według określonego dnia, godziny oraz miejsca postoju. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych: https://wolomin.bip.net.pl […]

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZYM JEST MPSZOK? Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów  odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, takich jak żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny czy opakowania po detergentach.  Urządzenie umożliwia elastyczną adaptację do okresowych potrzeb czy zmieniających się przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Zbiórka odpadów przez MPSZOK odbywa […]

DODATKOWE KONTROLE RÓWNANIA DRÓG

W związku z sygnałami dotyczącymi jakości kruszywa stosowanego przez firmę zewnętrzną podczas pozimowego równania dróg gruntowych, Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. wszczęła dodatkowe kontrole. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, kruszywo nie zostanie wykorzystane do prowadzenia prac. Prace naprawcze oraz wymiana materiału zostaną przeprowadzone na koszt wykonawcy. Przepraszamy za niedogodności. 

e-faktury – zmiana sposobu dostarczania dokumentów

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. informuje, iż od marca zmienia się sposób dostarczania faktur drogą elektroniczną za wykonane usługi. Po otrzymaniu komunikatu proszę postępować zgodnie z instrukcją Instrukcja PDF: Panel kontrahenta e-Faktury

Kody kreskowe – dostępne w godzinach pracy urzędu

W związku z ogłoszeniem 3 stopnia CHARLIE – CRP poza godzinami pracy urzędu mogą wystąpić ograniczenia do gminnych eUsług tj. PLIP i SKM.  Więcej informacji o zmianie stopnia alarmowego znajdziecie Państwo we wpisie: https://wolomin.org/trzeci-stopien-alarmowy-crp-utrudnienia-w-dzialaniu-euslug/ KODY KRESKOWE MOŻNA OTRZYMAĆ TYLKO W GODZINACH PRACY URZĘDU

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI MZO W SPRAWIE COVID-19

W imieniu Zarządu Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie informujemy, że  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się mutacji wirusa COVID-19 podjęto decyzję o zmianie zasad funkcjonowania i trybu pracy w spółce MZO.  Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że z dniem 20 stycznia 2022 r., aż do odwołania wizyty w siedzibie […]

REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU MZO zakończenie postępowania coraz bliżej

Plany inwestycyjne Spółki MZO Wołomin obejmują utworzenie na terenie zakładu w Starych Lipinach Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR). W tym miejscu oprócz zmodernizowanej kompostowni ma funkcjonować nowoczesna sortownia odpadów zebranych selektywnie, węzeł przetwarzania gruzu i odpadów gabarytowych oraz opcjonalnie biogazownia. Sortownia funkcjonująca obecnie w centrum Wołomina zostałaby wówczas zlikwidowana. W ramach projektu RCR powstanie również infrastruktura […]

Życzenia

HERMETYZACJA PRIORYTETEM

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach ma rozwiązać problem pojawiających się okresowo uciążliwych zapachów. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przedstawił status realizacji inwestycji podczas spotkań z radnymi oraz przedstawicielami sołectw sąsiadujących z instalacją.  Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. weryfikuje na bieżąco sygnały od mieszkańców. Głównym źródłem pojawiających się okresowo zapachów […]

MOBILNY PSZOK I ELEKTRONICZNA ALTANA ŚMIECIOWA OD MZO

Spółka MZO planuje już wkrótce uruchomienie Mobilnego PSZOK-a  oraz elektronicznej altany śmieciowej, które uzupełnią lokalny system gospodarki odpadami na terenie gminy Wołomin.  Rekomendację w tej sprawie (mobilnego PSZOK-u) zgłaszali również mieszkańcy gminy podczas wiosennych konsultacji w punktach informacyjnych dla projektu Regionalne Centrum Recyklingu (RCR). W praktyce, mobilny PSZOK to urządzenie zbudowane na bazie kontenera, dostoswane […]